Lợi ích Song Mã

Giới thiệu  /  Lợi ích Song Mã

Có lực lượng bảo vệ hung hậu dày dạn kinh nghiệm đa số xuất than từ quân đội, lực lượng vũ trang xuất ngũ được đào tạo chính quy chuyên nghiệp từ các đơn vị có thẩm quyền thuộc Bộ công an. Nhân viên bảo vệ chúng tôi không những giỏi về nghiệp vụ còn có thể sử dụng ngoại ngữ và tin học thành thạo đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Công ty chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ bảo vệ miễn phí (đối với hợp đồng dài hạn từ 6 tháng trở lên) cho Quý khách hàng trong những dịp khai trương, khánh thành, hội thảo, áp tải, triễn lãm….đáp ứng đủ số lượng quý khách yêu cầu.

Thông qua liên kết đào và nghiệp vụ thiết kế lắp đặt trang thiết bị phòng chống cháy nổ trộm cắp giữa Song Mã với trường các đơn vị có thẩm quyền thuộc bộ công an đã giúp cho Công ty chúng tôi có những yếu tố thuận lợi cơ bản để hoàn thành tốt các nhiệm vụ do khách hàng giao phó.

Phương châm của Song Mã đối với khách hàng là cung cấp một dịch vụ tốt nhất, an toàn nhất, nhanh nhất, từ tập thể nhân viên có tư cách phẩm chất đạo đức trình độ.

Với Song Mã, yếu tố con người là quyết định. Tiêu chí chuẩn mực của nhân viên bảo vệ Song Mã là đạo đức sức khỏe và chuyên nghiệp.

Để đạt được chuẩn mực này cho từng nhân viên công ty chúng tôi đã áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến xuyên suốt các quá trình tuyển dụng, tuyển chọn, đào tạo, thực hiện, giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và phát triển nghiệp vụ thường xuyên.

Khi sử dụng dịch vụ bảo vệ của Song Mã, quý khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm về an ninh và giá trị văn hóa của mình.

Thay mặt toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Song Mã xin gửi đến quý khách hàng lời chúc mừng phát triển và phồn vinh.

 

                                                                                                                                                                                                                          GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                                                                                 TRẦN ĐÌNH TRƯỜNG